Over ons


Wie zijn wij?

   Wac Wijdemeren bekijkt (ver)bouw met gezond verstand. Wij zijn een commissie die architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren adviseert over praktische zaken bij nieuwbouw en renovatie. Onze leden zijn opgeleid door de overkoepelende organisatie Vacpunt Wonen te Utrecht. 

Wat doen wij?

   De Wac geeft advies over gebruikvriendelijkheid en veiligheid. Tevens staat het milieu en energiegebruik hoog in het vaandel. Dit advies geven wij aan de gemeente, woningcorporatie, architect/projectontwikkelaar of particulier. In overleg met de betrokkene kan een woon kwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd en het bouwplan worden besproken. De commissieleden bekijken vervolgens het plan en brengen binnen drie weken een advies uit en lichten dit mondeling toe. Er is hiervoor een convenant met de gemeente Wijdemeren en met verscheidene woningbouwcorporaties.

Wat is onze doelstelling?

   In overleg met de betrokken partijen willen wij een woning creëren die goed bij de behoeften en wensen aansluit. Op deze manier willen wij de kwaliteit van woningen, gebouwen en de woonomgeving bevorderen. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer:

Gezondheid:  

We controleren onder meer  op een goede ventilatie.

Duurzaamheid:     

We verlangen op zijn minst een energielabel B.

Veiligheid:

Hierbij kijken we onder meer naar de aanwezigheid van rookmelders.

Toegankelijkheid:

Hierbij controleren we of (bijv.) een kinderwagen/rollator zonder problemen door de deur passen.

   Ook de beoordeling van de omgeving van uw woning kunt U aan ons toevertrouwen. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals: is er voldoende berging en/of voldoende parkeerplaatsen?